fbpx

Tin tuyển dụng

22/09

Nhân viên kinh doanh phần mềm

TÌM ĐỒNG ĐỘI Chúng tôi đang tìm kiếm những Nhân viên kinh doanh phần mềm đầy tài năng về với đội của mình. Khi về với […]
22/09

Trưởng nhóm kinh doanh giải pháp ERP

TÌM ĐỒNG ĐỘI  Chúng tôi đang tìm kiếm những Trưởng nhóm kinh doanh giải pháp ERP đầy tài năng và nhiệt huyết về với đội của […]
22/09

Trưởng nhóm kinh doanh phần mềm

TÌM ĐỒNG ĐỘI  Chúng tôi đang tìm kiếm 03 Trưởng nhóm kinh doanh phần mềm đầy tài năng về với đội của mình. Khi về với […]
22/09

Chuyên viên kỹ thuật triển khai ERP (C#, VB.NET)

TÌM ĐỒNG ĐỘI Chúng tôi đang tìm kiếm những Chuyên viên kỹ thuật triển khai ERP đầy tài năng và nhiệt huyết về với đội của […]
22/09

Chuyên viên kỹ thuật triển khai Web, CRM (ASP.NET)

TÌM ĐỒNG ĐỘI  Chúng tôi đang tìm kiếm những Chuyên viên kỹ thuật triển khai Web, CRM đầy tài năng về với đội của mình. Khi […]
22/09

Chuyên viên kỹ thuật triển khai LST (Lập trình viên C#,.Net)

TÌM ĐỒNG ĐỘI Chúng tôi đang tìm kiếm những Chuyên viên kỹ thuật triển khai Web, CRM đầy tài năng về với đội của mình. Khi […]
Call Now Button