fbpx

Kỹ thuật

22/09

Chuyên viên kỹ thuật triển khai ERP (C#, VB.NET)

TÌM ĐỒNG ĐỘI Chúng tôi đang tìm kiếm những Chuyên viên kỹ thuật triển khai ERP đầy tài năng và nhiệt huyết về với đội của […]
22/09

Chuyên viên kỹ thuật triển khai Web, CRM (ASP.NET)

TÌM ĐỒNG ĐỘI  Chúng tôi đang tìm kiếm những Chuyên viên kỹ thuật triển khai Web, CRM đầy tài năng về với đội của mình. Khi […]
22/09

Chuyên viên kỹ thuật triển khai LST (Lập trình viên C#,.Net)

TÌM ĐỒNG ĐỘI Chúng tôi đang tìm kiếm những Chuyên viên kỹ thuật triển khai Web, CRM đầy tài năng về với đội của mình. Khi […]
Call Now Button