fbpx

Ban quản lý chung cư là gì? Ban quản trị chung cư có những ai? Quyền hạn và trách nhiệm?

Ban quản lý chung cư là gì? Ban quản trị chung cư có những ai? Quyền hạn và trách nhiệm?

Ban quản lý chung cư và ban quản trị chung cư đều là những đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo quản lý vận hành tòa nhà hiệu quả, đảm bảo dịch vụ vận hành tòa nhà phục vụ tốt nhất cho khách hàng cùng cư dân. Vậy ban quản lý chung cư là gì? Ban quản trị chung cư bao gồm thành viên là những ai? Quyền hạn và trách nhiệm của ban quản lý chung cư cùng ban quản trị có những gì? Cùng Landsoft tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Có thể bạn muốn biết:

Ban quản trị tòa nhà là gì? Trách nhiệm quyền hạn và cơ chế hoạt động

Tìm hiểu những quy định mới về quản lý vận hành nhà chung cư bạn nên biết

Tòa nhà phải làm gì để minh bạch phí quản lý vận hành chung cư?

Ban quản lý chung cư là gì?

Ban quản lý chung cư là đội ngũ quản lý vận hành nhà chung cư, có con dấu riêng cùng với tư cách pháp nhân như một doanh nghiệp. Ban quản lý nhà chung cư thường hoạt động dưới mô hình như một hội đồng quản trị của công ty cổ phần, hay mô hình chủ nhiệm hợp tác xã. Theo như quy định trong khoản 2 của điều 103 thuộc Luật Nhà Ở được ban hành năm 2014, những tòa nhà chung cư có số lượng căn hộ từ 20 căn trở lên bắt buộc phải có ban quản lý chung cư.

Hiện nay, ban quản lý chung cư thường là một đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư dưới dạng doanh nghiệp. Doanh nghiệp quản lý vận hành sẽ ký hợp đồng với ban quản trị để nhận nhiệm vụ quản lý vận hành cho tòa nhà chung cư đó.

Ban quản lý chung cư là gì? Ban quản trị chung cư có những ai? Quyền hạn và trách nhiệm?

Đối với những dự án nhà chung cư lớn, chủ đầu tư có thể tự thành lập ban quản lý chung cư để quản lý vận hành, hoặc cũng có thể hợp tác và ủy thác cho một doanh nghiệp quản lý vận hành khác để quản lý tòa nhà khi hội nghị nhà chung cư chưa được tổ chức. Sau khi tòa nhà tổ chức hội nghị nhà chung cư, ban quản trị có thể chọn tiếp tục dùng đơn vị quản lý vận hành cũ hoặc ký hợp đồng dịch vụ quản lý với một doanh nghiệp khác có đủ điều kiện.

Ban quản trị nhà chung cư có những ai?

Theo như Luật Nhà Ở được ban hành vào năm 2014, các thành viên trong ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu căn hộ được bình bầu ra từ hội nghị nhà chung cư. Ban quản trị chung cư được tổ chức và hoạt động theo như mô hình của ban chủ nhiệm hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Ban quản trị chung cư cũng cần có tư cách pháp nhân, có con dấu và phải thực hiện các quyền cũng như trách nhiệm quản lý vận hành tòa nhà theo đúng quy định trong Luật.

Nhiệm kỳ của ban quản trị nhà chung cư thường là 3 năm, sau đó sẽ được bầu lại trong hội nghị nhà chung cư thường niên ở năm cuối của nhiệm kỳ. Trong trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường để bầu ban quản trị thay thế, các thành viên trong ban quản trị có thể thay đổi sớm hơn.

Ban quản lý chung cư là gì? Ban quản trị chung cư có những ai? Quyền hạn và trách nhiệm?

Kinh phí hoạt động của ban quản trị nhà chung cư do chủ sở hữu các căn hộ trong tòa nhà đóng góp hàng năm, kinh phí cụ thể cần đóng góp cũng sẽ được quyết định trong hội nghị nhà chung cư. Khoản kinh phí này sẽ được ghi rõ trong quy chế hoạt động của ban quản trị và được quản lý trên một tài khoản hoạt động của ban quản trị. Kinh phí hoạt động cũng sẽ phải được dùng đúng mục đích và được báo cáo thu – chi công khai trong hội nghị nhà chung cư thường niên.

Thành viên trong ban quản trị thường có từ 3-5 người, với các cụm nhà chung cư lớn thì số thành viên trong ban quản trị có thể lên tới từ 6-25 người tùy theo quy mô từng khu tòa nhà. Ban quản trị sẽ có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư, quyết định các vấn đề mật thiết liên quan tới vận hành tòa nhà chung cư.

Trách nhiệm và quyền hạn của ban quản lý nhà chung cư là gì?

Theo điều 42 trong thông tư số 02 được ban hành năm 2016 về quyền và trách nhiệm của ban quản lý vận hành nhà chung cư. Ban quản lý cần phải có trách nhiệm và quyền hạn trong quản lý vận hành tòa nhà bao gồm:

Ban quản lý chung cư là gì? Ban quản trị chung cư có những ai? Quyền hạn và trách nhiệm?

+ Cần quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định và quy chế quản lý vận hành tòa nhà, tuân thủ theo hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành trước đó đã ký kết với chủ đầu tư hoặc ban quản trị nhà chung cư. Ban quản lý phải có trách nhiệm bảo trì phần diện tích sở hữu chung trong tòa nhà theo đúng hợp đồng bảo trì nếu đủ năng lực.

+ Ban quản lý có trách nhiệm ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với các đơn vị khác để phục vụ cho việc quản lý vận hành nhà chung cư, đồng thời tiến hành giám sát chất lượng dịch vụ các đơn vị này cung cấp.

+ Cần có thông báo rõ ràng qua văn bản về các khoản thu, nộp kinh phí dịch vụ vận hành, bảo trì và dịch vụ liên quan tới tòa nhà. Đưa ra thông báo về yêu cầu cũng như những nội dung cần chý ý cho những người sử dụng nhà chung cư khi xuất hiện tình huống đột xuất như cháy nổ, dịch bệnh, thiên tai,… và hướng dẫn lắp đặt thiết bị tại phần sở hữu riêng.

+ Phí dịch vụ vận hành tòa nhà phải được thu theo đúng thỏa thuận với chủ sở hữu tòa nhà. Các khoản thù lao hay thu – chi cho thành viên trong ban quản trị cũng cần được quyết định trong hội nghị nhà chung cư.

+ Báo cáo công khai định kỳ 6 tháng một lần cho ban quản trị nhà chung cư về công tác quản lý vận hành tòa nhà, lấy ý kiến góp ý của cư dân về dịch vụ vận hành tòa nhà.

+ Phối hợp với ban quản trị để giải quyết những vấn đề liên quan trong quá trình quản lý vận hành nhà chung cư.

+ Chấp hành quyết định giải quyết, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Tuân thủ theo đúng trách nhiệm cũng như quyền hạn theo thỏa thuận có trong hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà hoặc theo quy định của pháp luật.

Ngày nay, để tăng cường hiệu quả quản lý vận hành nhà chung cư, ban quản lý các tòa nhà chung cư lớn đã dần chuyển đổi số mô hình quản lý vận hành tòa nhà qua phần mềm như Landsoft Control. Việc chuyển đổi số quản lý cũng giúp đơn vị quản lý vận hành nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu quả, mang lại sự hài lòng và tin cậy cho cư dân cùng khách hàng cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường tốt nhất.

 

 

Ban quản lý chung cư là gì? Ban quản trị chung cư có những ai? Quyền hạn và trách nhiệm?
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button