fbpx

Điều kiện và hồ sơ đăng ký quản lý vận hành chung cư

Để trở thành đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo đúng quy định của pháp luật thì đơn vị quản lý phải đáp ứng đủ điều kiện đăng ký quản lý vận hành chung cư, tức là ban quản lý nhà chung cư hay người đại diện quản lý nhà chung cư phải có tên trên cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng.

Cùng tìm hiểu điều kiện và hồ sơ đăng ký quản lý vận hành nhà chung cư thông qua bài viết dưới đây của Landsoft Control.

1. Điều kiện đăng ký quản lý vận hành nhà chung cư là gì ?

Theo Điều 28 – Thông tư 02/2016/TT-BXD (sửa đổi, bổ sung tại thông tư 28/2016/TT-BXD), Công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thì để đăng ký quản lý vận hành nhà chung cư đơn vị quản lý phải đáp ứng các yêu cầu sau :

Đơn vị quản lý nhà chung cư phải đáp ứng đủ điều kiện về chức năng, năng lực để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư, trong đó đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có văn bản ghi rõ ràng họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, kèm theo đó là bản sao có chứng thực toàn bộ giấy tờ chứng minh đã đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư được quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở gửi Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Ngoài ra đơn vị quản lý nhà chung cư sẽ được Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản kiểm tra hồ sơ, nếu đủ Điều kiện thì đăng tải công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý; trường hợp chưa đủ giấy tờ thì Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thông báo đề nghị đơn vị quản lý vận hành bổ sung các giấy tờ còn thiếu.

Qua đó hội nghị nhà chung cư cũng cần tham khảo thêm thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cho phù hợp với Điều kiện cụ thể của từng tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư.

2. Hồ sơ, thông tin cần có để đăng ký quản lý vận hành nhà chung cư gồm những gì ?

Nội dung thông tin cung cấp để Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đăng tải bao gồm: tên đơn vị quản lý vận hành; họ và tên người đại diện theo pháp Luật; địa chỉ và số điện thoại liên lạc của đơn vị quản lý vận hành.

Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc khi chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thông báo đến Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để Điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

Trường hợp cơ quan đăng tải thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức kiểm tra, thanh tra mà phát hiện đơn vị quản lý vận hành đã chấm dứt hoạt động hoặc đã giải thể, phá sản hoặc không còn đủ Điều kiện để quản lý vận hành theo quy định thì đơn vị đó bị xóa thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nơi đã đăng tải thông tin.

3. Điều kiện và chức năng đăng ký quản lý vận hành nhà chung cư

Theo như khoản 2 Điều 105, Luật nhà ở 2014 quy định thì đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ điều kiện về chức năng và năng lực theo quy định sau đây:

+  Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư;

+  Phải có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường;

+  Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều kiện và hồ sơ đăng ký quản lý vận hành chung cư
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button