fbpx

LANDSOFT BUSINESS

Hệ thống các giải pháp cho hoạt động kinh doanh

bất động sản

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

BẢO MẬT

Bảo mật dữ liệu kinh doanh 5 lớp, phân quyền truy cập chặt chẽ

CHUYÊN SÂU

Hệ thống phần mềm quản lý chuyên sâu số 1 Việt Nam cho lĩnh vực bất động sản

LINH HOẠT

Khả năng tùy biến ứng dụng mạnh mẽ đáp ứng nhiều nhu cầu quy trình doanh nghiệp riêng

CÁC GÓI GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ

BẤT ĐỘNG SẢN LANDSOFT

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KINH DOANH

BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN SÂU

Với hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai cho các doanh nghiệp bất động sản, Landsoft đã dần hoàn thiện và đáp ứng ngay nhu cầu quản lý dữ liệu của khách hàng

Số hóa dữ liệu kinh doanh

Bao gồm thông tin sản phẩm, khách hàng với các trường thông tin, thuật ngữ đặc thù ngành bất động sản

Khả năng tùy biến linh hoạt

Landsoft hỗ trợ doanh nghiệp tùy biến, phát triển tính năng phần mềm theo nhu cầu của riêng doanh nghiệp

Báo cáo linh hoạt

Hệ thống báo cáo tổng hợp từ nhu cầu thực tế của hàng trăm khách hàng

Nghiệp vụ chi tiết

Mọi hoạt động giao dịch, chốt sales, công nợ kinh doanh bất động sản đều được quản lý trên phần mềm

HÀNG NGÀN DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH

BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG SỬ DỤNG LANDSOFT

DEMO
TÍNH NĂNG
SẢN PHẨM

    Tôi đã đọc và chấp nhận theo chính sách bảo mật thông tin
    Call Now Button