fbpx

LANDSOFT AGENCY
Phần mềm quản lý bất động sản cho sàn môi giới

PHẦN MỀM CRM CHO SÀN BẤT ĐỘNG SẢN

Quản lý khách hàng, bảng hàng đặc thù của doanh nghiệp sàn môi giới bất động sản

Chuẩn hóa thông tin Bất động sản

Thông tin sản phẩm, khách hàng được xây dựng theo những thông số, chi tiết riêng của ngành bất động sản

Giải pháp độc lập

Mỗi khách hàng sẽ được đóng gói một hệ thống riêng. Hỗ trợ bàn giao server và backup dữ liệu kinh doanh

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu 5 lớp với cơ chế phân quyền xem dữ liệu linh hoạt

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SÀN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN LANDSOFT AGENCY

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN SÀN BẤT ĐỘNG SẢN

Quản lý chi tiết, chặt chẽ, nâng cao hiệu quả của nhân viên kinh doanh bất động sản

Phần mềm quản lý nhân viên sàn bất động sản

Thông tin nhân viên
Thông tin cá nhân, tài khoản đăng nhập, cấp lại mật khẩu

Phân quyền nhân viên
Phân quyền truy cập, quyền thao tác chi tiết theo nhóm, phòng ban, chi nhánh

Phân bổ công việc
Phân bổ khách hàng cho nhân viên, lên nhiệm vụ, lịch hẹn

Theo dõi hoạt động nhân viên
Giám sát hoạt động chăm sóc khách hàng chi tiết của từng nhân viên

QUẢN LÝ KHO SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN

Dễ dàng quản lý, kiểm soát kho khách hàng tập trung với những thông tin đặc thù ngành bất động sản

Thông tin khách hàng
Từ họ tên, số điện thoại, địa chỉ, CMND

Phân loại khách hàng
Theo nhiều tiêu chí, dễ dàng lọc và tìm kiếm khách hàng

Phân bổ khách hàng cho Sales
Phân bổ theo từng kinh doanh, nhóm, bộ phận phòng ban

Theo dõi hoạt động chăm sóc từng khách hàng
Có thể phân quyền linh hoạt phạm vi theo dõi hoạt động chăm sóc khách hàng dữa các bộ phận

Lịch sử giao dịch
Theo dõi lịch sử giao dịch và lưu vết quá trình làm việc của nhân viên với khách hàng, sản phẩm

Phần mềm quản lý kho sản phẩm bất động sản

QUẢN LÝ NHU CẦU BÁN – CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN

Phần mềm quản lý bán và cho thuê bất động sản

Thông tin chi tiết nhu cầu
Quản lý thông tin chi tiết từng loại sản phẩm, quản lý sản phẩm theo mã căn, mã lô, dễ dàng tìm kiếm, truy vẫn mã tin

Lịch sử thay đổi nhu cầu
Lịch sử thay đổi thông tin sản phẩm, giá thành sản phẩm

Tự động tìm kiếm khớp khách hàng thích hợp
Tự động bắt trùng thông tin giữa Nhu cầu và Sản phẩm phù hợp thông qua các tiêu chí linh động (Giá, diện tích, hướng…)

Phân bổ CSKH cho sales
Dễ dàng phân bổ cơ hội và theo dõi quá trình chăm sóc nhu cầu bán/ cho thuê của sales

QUẢN LÝ NHU CẦU MUA – CẦN THUÊ 

Tự động tìm kiếm sản phẩm cho phù hợp
Tự động bắt trùng thông tin giữa Nhu cầu và Sản phẩm phù hợp thông qua các tiêu chí linh động (Giá, diện tích, hướng…)

Lên lịch môi giới
Lập lịch môi giới, lịch hẹn tương ứng với từng khách hàng

Nhật ký xử lý
Cập nhật lịch sử chăm sóc và lịch sử giao dịch trên phần mềm

Phân bổ nhu cầu cho kinh doanh
Dễ dàng phân bổ cơ hội và theo dõi quá trình chăm sóc nhu cầu mua – cần thuê của sales bất động sản

Phần mềm quản lý nhu cầu cần mua thuê bất động sản

KẾ TOÁN – THU CHI

Phần mềm quản lý kế toán thu chi bất động sản

Phiếu thu/ Phiếu chi
Tổng hợp phiếu thu của từng giao dịch. In phiếu thu/chi trực tiếp trên phần mềm

Phân bổ hoa hồng  cho nhân viên
Bao gồm quản lý phân bổ và duyệt hoa hồng mỗi giao dịch

Xác nhận – Phê duyệt giao dịch
Phân quyền phê duyệt thủ tục giao dịch

Báo cáo
Báo cáo doanh thu, doanh số của toàn doanh nghiệp hoặc từng chi nhánh, đội nhóm nhân viên…

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG SÀN MÔI GIỚI

Công cụ hỗ trợ thực hiện các hoạt động môi giới mọi lúc mọi nơi. Giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc

Khách hàng
Quản lý danh sách, thông tin khách hàng khách hàng sales đang quản lý

Sản phẩm
Cập nhật thông tin sản phẩm môi giới mọi lúc, mọi nơi đặc biệt khi đi thị trường

Nhu cầu
Nắm bắt nhu cầu khách hàng, khớp lệnh nhu cầu khách hàng môi giới một cách nhanh chóng

DEMO
TÍNH NĂNG
SẢN PHẨM

    Tôi đã đọc và chấp nhận theo chính sách bảo mật thông tin
    Call Now Button