fbpx

Phần mềm quản lý

DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP

 

→ Giải pháp hỗ trợ quản lý và vận hành dành cho ban quản lý khu công nghiệp

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ

KHU CÔNG NGHIỆP

Quản lý khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý thông tin từng khách hàng ( họ tên, SĐT, địa chỉ,… ), thông tin nhân viên làm việc với khách hàng theo từng dự án

Phân loại khách hàng
Quản lý và phân loại khách hàng ( cá nhân, doanh nghiệp, khách quen, khách mới,…)

Tài liệu hồ sơ khách hàng
Lưu trữ hồ sơ hợp đồng, tài liệu bản cứng khoa học

phần mềm quản lý hệ thống chuỗi tòa nhà
Phần mềm quản lý cư dân số - hợp đồng thuê tòa nhà

Quản lý mặt bằng quy hoạch khu công nghiệp

Thông tin mặt bằng
Thông tin chi tiết mặt bằng, diện tích, vị trí, khu, phân khu

Quản lý mặt bằng theo sơ đồ phân lô
Hiển thị thông tin mặt bằng tổng thể bằng sơ đồ phân lô

Quản lý cơ hội
Các cơ hội kinh doanh có thể phát sinh theo mặt bằng

Quản lý hợp đồng thuê

Quản lý thông tin hợp đồng thuê khu công nghiệp
Quản lý danh sách hợp đồng thuê, thông tin từng hợp đồng thuê mặt bằng, hồ sơ pháp lý

Quản lý tình trạng hợp đồng
Quản lý tình trạng hợp đồng: Hợp đồng sắp đến hạn, hợp đồng đang thuê, hợp đồng quá hạn…., phân biệt trạng thái hợp đồng theo màu sắc

Giá trị hợp đồng
Hỗ trợ thiết lập công thức tính giá thuê đất, chương trình ưu đãi, khuyến mại

Tra cứu thông tin hợp đồng
Nhập liệu – lưu trữ – truy xuất – cập nhật hợp đồng, quản lý bộ hợp đồng và phụ lục liên quan tới hợp đồng

Phần mềm quản lý danh mục mặt bằng - phí mặt bằng tòa nhà
Phần mềm quản lý dịch vụ cơ bản chuỗi tòa nhà

Quản lý dịch vụ khu công nghiệp

Quản lý phí dịch vụ mua bán điện, nước
Thiết lập công thức và tính phí điện, nước tự động

Dịch vụ xử lý nước thải, mua bán rác
Hỗ trợ xây dựng cơ chế tính phí và thiết lập công thức tự động

Các dịch vụ gia tăng khác
Tính phí dịch vụ bãi đỗ xe, bãi chứa contener, dịch vụ kho của khu công nghiệp

In và gửi thông báo phí

Thiết lập biểu mẫu thông báo phí, In và gửi thông báo phí qua Email

Sổ quỹ – Công nợ

Quản lý thông tin công nợ
Thiết lập lập bảng thống kê chi phí công nợ khách hàng hàng tháng. Quản lý trạng thái công nợ, gia hạn công nợ trên phần mềm

Nhắc công nợ khách hàng
Lập phiếu thanh toán cho từng loại hợp đồng, từng khách hàng. Gửi phiếu đề nghị thanh toán qua Email hoặc SMS trên hệ thống. Tự động gửi thông báo ngưng cung cấp dịch vụ qua SMS hoặc Email khi quá hạn công nợ

Báo cáo thu – chi
Tích hợp hệ thống kế toán lập và in phiếu thu – chi. Báo cáo thu chi tiền mặt vào cuối ngày để lập sổ quỹ

Ứng dụng phần mềm quản lý yêu cầu lễ tân tòa nhà
Ứng dụng phần mềm di động vận hành khu công nghiệp

Giải pháp vận hành khu công nghiệp

Giám sát vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng: chiếu sáng, cung cấp nước, cây xanh

Quản lý danh mục vận hành hạ tầng khu công nghiệp
Thông tin chi tiết các danh mục cần giám sát: chiếu sáng, nước sạch, cây xanh, hệ thống xử lý rác, nước thải,…

Lên kế hoạch bảo trì
Lập kế hoạch, tần suất thực hiện, tạo form check list các hạng mục

Tổ chức thực hiện bảo trì
Phân công công việc theo các bộ phận phòng ban, quản lý ca trực, bàn giao ca

Checklist các hạng mục bảo trì
Tạo phiếu checklist, thực hiện checklist và quản lý lịch sử checklist

Quản lý kho vật tư
Thông tin vật tư; xuất nhập kho

DEMO
TÍNH NĂNG
SẢN PHẨM

    Tôi đã đọc và chấp nhận theo chính sách bảo mật thông tin
    Call Now Button