fbpx

Phần mềm quản lý

DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP

 

→ Giải pháp hỗ trợ quản lý và vận hành dành cho ban quản lý

khu công nghiệp

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ

KHU CÔNG NGHIỆP

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Quản lý thông tin khách hàng

– Quản lý thông tin từng khách hàng ( họ tên, SĐT, địa chỉ,… ), thông tin nhân viên làm việc với khách hàng theo từng dự án

Phân loại khách hàng
– Quản lý và phân loại khách hàng ( cá nhân, doanh nghiệp, khách quen, khách mới,…)

Tài liệu hồ sơ khách hàng
– Lưu trữ hồ sơ hợp đồng, tài liệu bản cứng khoa học

QUẢN LÝ MẶT BẰNG QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP

Thông tin mặt bằng
– Thông tin chi tiết mặt bằng, diện tích, vị trí, khu, phân khu

Quản lý mặt bằng theo sơ đồ phân lô
– Hiển thị thông tin mặt bằng tổng thể bằng sơ đồ phân lô

Quản lý cơ hội
– các cơ hội kinh doanh có thể phát sinh theo mặt bằng

Quản lý hợp đồng thuê

Quản lý thông tin hợp đồng thuê khu công nghiệp
– Quản lý danh sách hợp đồng thuê, thông tin từng hợp đồng thuê mặt bằng, hồ sơ pháp lý

Quản lý tình trạng hợp đồng
– Quản lý tình trạng hợp đồng: Hợp đồng sắp đến hạn, hợp đồng đang thuê, hợp đồng quá hạn…., phân biệt trạng thái hợp đồng theo màu sắc

Giá trị hợp đồng
– Hỗ trợ thiết lập công thức tính giá thuê đất, chương trình ưu đãi, khuyến mại

Tra cứu thông tin hợp đồng
– Nhập liệu – lưu trữ – truy xuất – cập nhật hợp đồng, quản lý bộ hợp đồng và phụ lục liên quan tới hợp đồng

Quản lý dịch vụ khu công nghiệp

Quản lý phí dịch vụ mua bán điện, nước
– Thiết lập công thức và tính phí điện, nước tự động

Dịch vụ xử lý nước thải, mua bán rác
– Hỗ trợ xây dựng cơ chế tính phí và thiết lập công thức tự động

Các dịch vụ gia tăng khác
– Tính phí dịch vụ bãi đỗ xe, bãi chứa contener, dịch vụ kho của khu công nghiệp

In và gửi thông báo phí

– Thiết lập biểu mẫu thông báo phí, In và gửi thông báo phí qua Email

Sổ quỹ – Công nợ

Quản lý thông tin công nợ

– Thiết lập lập bảng thống kê chi phí công nợ khách hàng hàng tháng

–  Quản lý trạng thái công nợ, gia hạn công nợ trên phần mềm

Nhắc công nợ khách hàng

– Lập phiếu thanh toán cho từng loại hợp đồng, từng khách hàng

– Gửi phiếu đề nghị thanh toán qua Email hoặc SMS trên hệ thống

– Tự động gửi thông báo ngưng cung cấp dịch vụ qua SMS hoặc Email khi quá hạn công nợ

Báo cáo thu – chi

– Tích hợp hệ thống kế toán lập và in phiếu thu – chi

–  Báo cáo thu chi tiền mặt vào cuối ngày để lập sổ quỹ

Giải pháp vận hành khu công nghiệp

Giám sát vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng: chiếu sáng, cung cấp nước, cây xanh

Quản lý danh mục vận hành hạ tầng khu công nghiệp
– Thông tin chi tiết các danh mục cần giám sát: chiếu sáng, nước sạch, cây xanh, hệ thống xử lý rác, nước thải,…

Lên kế hoạch bảo trì
– Lập kế hoạch, tần suất thực hiện, tạo form check list các hạng mục

Tổ chức thực hiện bảo trì
– Phân công công việc theo các bộ phận phòng ban, quản lý ca trực, bàn giao ca

Checklist các hạng mục bảo trì
– Tạo phiếu checklist, thực hiện checklist và quản lý lịch sử checklist

Quản lý kho vật tư
– Thông tin vật tư; xuất nhập kho

DEMO
TÍNH NĂNG
SẢN PHẨM

Tôi đã đọc và chấp nhận theo chính sách bảo mật thông tin
Call Now Button