fbpx

Quy chế quản lý nhà chung cư theo thông tư 08 mới nhất được ban hành có những gì?

Quy chế quản lý nhà chung cư theo thông tư 08 mới nhất được ban hành có những gì?

Quy chế quản lý nhà chung cư là yếu tố quan trọng để đảm bảo cho công tác quản lý vận hành nhà chung cư có thể diễn ra thuận lợi và ổn định. Vì vậy thông tư 08 mới được sửa đổi và ban hành là giải pháp cần thiết để xây dựng quy chế quản lý nhà chung cư bài bản và hiệu quả, xây dựng môi trường sống an toàn, ổn định cho cư dân.

Tin tức liên quan:

Thông tư 02 về quản lý vận hành tòa nhà chung cư và Những điều bạn cần biết

Hà Nội xây dựng quy chế quản lý nhà chung cư riêng – Ban quản trị cần làm gì?

Tìm hiểu thêm về quy chế quản lý vận hành nhà chung cư mới nhất hiện nay

Nguyên tắc quản lý sử dụng nhà chung cư theo thông tư 08

Theo như thông tư số 08 về quy chế quản lý nhà chung cư, việc quản lý vận hành nhà chung cư cũng cần phải tuân thủ theo một số nguyên tắc cơ bản, trong đó bao gồm:

Quy chế quản lý nhà chung cư theo thông tư 08 mới nhất được ban hành có những gì?

+ Nhà chung cư cần phải được sử dụng theo đúng công năng, mục đích thiết kế cũng như nội dung dự án đã được phê duyệt.

+ Qúa trình quản lý vận hành nhà chung cư cần phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận giữa các bên

+ Kinh phí quản lý vận hành chung cư được đóng theo thỏa thuận giữa cư dân với đơn vị quản lý vận hành dựa trên cơ sở pháp luật. Kinh phí sử dụng vận hành và bảo trì chung cư cũng phải đảm bảo sử dụng công khai, minh bạch và đúng mục đích.

+ Mọi tranh chấp và khiếu nại liên quan tới quản lý và sử dụng nhà chung cư cần được giải quyết theo quy định của Pháp Luật, các hành vi vi phạm phải được xử lý kịp thời.

Đặc biệt, trong thông tư số 08 mới ban hành cũng khuyến khích ban quản trị, chủ đầu tư hay đơn vị quản lý vận hành chung cư nên ứng dụng các giải pháp công nghệ vào quản lý tòa nhà, trong đó phần mềm quản lý vận hành chung cư Landsoft Control được xem là giải pháp quản lý vận hành hàng đầu được hầu hết các chủ đầu tư lớn ứng dụng.

Cần xây dựng nội quy quản lý và sử dụng nhà chung cư

Trong quy chế quản lý nhà chung cư có trong thông tư số 08 mới được ban hành, tòa nhà chung cư cũng cần xây dựng nội quy quản lý và sử dụng tòa nhà hiệu quả. Trong đó bao gồm quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú cũng như khách hàng ra vào trong chung cư. Quy định đòi hỏi ban quản lý cần kiểm soát được toàn bộ thông tin cư dân cũng như khách hàng ra vào trong tòa nhà.

Quy chế quản lý nhà chung cư theo thông tư 08 mới nhất được ban hành có những gì?

Ngoài ra, ban quản lý cần nghiêm khắc đề ra các hành vi bị nghiêm cấm tỏng quản lý và sử dụng nhà chung cư, có quy định rõ ràng về sử dụng các phần sở hữu chung của nhà chung cư. Quan trọng nhất là ban quản trị hay chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành cũng cần tuân thủ các quy định về sửa chữa trang thiết bị hư hỏng trong tòa nhà, quy định rõ ràng về việc sửa chữa hay thay đổi, lắp đặt thiết bị trong căn hộ cũng như các phần diện tích thuộc sở hữu riêng.

Trong quy định sử dụng nhà chung cư, ban quản lý cũng cần đưa ra những quy định về việc xử lý sự cố, công khai thông tin quản lý vận hành cũng như xác định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu cùng người sử dụng nhà chung cư.

Quy chế hoạt động và quy chế thu chi tài chính của ban quản trị nhà chung cư

Trong thông tư 08 được sửa đổi và hợp nhất, quy chế hoạt động và quy chế thu chi tài chính của ban quản trị nhà cung cư cần phải đảm bảo minh bạch và công khai, tuân thủ theo các quy định của pháp luật về nhà ở cũng như các quy định pháp luật liên quan.

Trong đó, các hoạt động thu chi để vận hành nhà chung cư cần phải thông qua hội nghị nhà chung cư, xác định rõ quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của từng thành viên trong ban quản trị. Các khoản thu chi tài chính của ban quản trị nhà chung cư cần phải rõ ràng thông tin gồm tên người đứng chủ tài khoản hoạt động của tòa nhà, tài khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung do ban quản trị quản lý, quy định về kỳ hạn tiền gửi kinh phí bảo trì.

Quy chế quản lý nhà chung cư theo thông tư 08 mới nhất được ban hành có những gì?

Ngoài ra, mức thù lao của thừng thành viên ban quản trị cũng như chi phí phục vụ hoạt động ban quản trị cũng cần được quy định rõ ràng. Ban quản trị cần có văn bản để phân công trách nhiệm trong việc thu kinh phí, làm thủ tục rút tiền và quản lý sổ sách, hóa đơn chứng từ khi thu chi tài chính.

Quy định mức tiền mặt tối đa Ban quản trị được rút để trực tiếp thanh toán cho đơn vị thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, quy định mức kinh phí Ban quản trị được sử dụng để bảo trì các công việc đột xuất mà không phải họp hội nghị nhà chung cư hoặc xin ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư để quyết định.

Đặc biệt, chung cư cũng cần có quy định hình thức xử lý vi phạm khi có hành vi chi tiêu sai mục đích hoặc chiếm dụng kinh phí do Ban quản trị quản lý hoặc có sai phạm trong ghi chép, quản lý sổ sách hóa đơn, chứng từ thu, chi tài chính.

Bên cạnh các nội dung trên, trong thông tư 08 về quy chế quản lý nhà chung cư cũng đề ra kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, nguyên tắc bảo trì nhà chung cư cũng như kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, các hạng mục nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì.

Quy chế quản lý nhà chung cư theo thông tư 08 mới nhất được ban hành có những gì?
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button