fbpx

My Home Vime
ỨNG DỤNG KẾT NỐI CƯ DÂN VÀ BQL

Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý tòa nhà

HÀNG TRĂM DOANH NGHIỆP DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG ĐANG ỨNG DỤNG LANDSOFT

Chúng tôi luôn đồng hành cùng thành công của các doanh nghiệp bất động sản trong cả nước. Hàng trăm khách hàng của
chúng tôi đã ứng dụng phần mềm và liên tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

Backgroud giải pháp cho chủ đầu tư bất động sản

CHỦ ĐẦU TƯ

Mang đến dịch vụ quản lý chất lượng như cam kết với cư dân. Dễ dàng kiểm soát hoạt động quản lý và vận hành tòa nhà

BAN QUẢN LÝ

Tiết kiệm nguồn lực thời gian, chi phí trong quản lý và vận hành tòa nhà. Nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ cư dân

BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

Theo dõi hoạt động quản lý tòa nhà một cách dễ dàng, minh bạch. Xây dựng cộng đồng cư dân gắn kết

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÒA NHÀ

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH
TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Quản lý tin tức, xử lý yêu cầu cư dân, vận hành tài sản kỹ thuật toàn diện

Đồng bộ với hệ thống Landsoft Control

Quản lý dữ liệu tòa nhà tập trung, minh bạch

Phân công công việc cho các bộ phận liên quan

Quản lý tòa nhà dễ dàng hơn

Ứng dụng phần mềm di động quản lý vận hành tòa nhà dành cho ban quản lý
Ứng dụng phần mềm di động quản lý cư dân tòa nhà

KẾT NỐI CƯ DÂN VÀ BAN QUẢN LÝ

Ứng dụng cho cư dân cài đặt trên điện thoại Android và Iphone giúp kết nối cư dân với ban quản lý một cách nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi

Cập nhật tin tức tòa nhà

Tra cứu – Thanh toán phí

Gửi yêu cầu xử lý

Đăng ký dịch vụ tiện ích

Lấy ý kiến cư dân

TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ YÊU CẦU CƯ DÂN

Công cụ đắc lực hỗ trợ cho ban quản lý có thể dễ dàng quản lý và xử lý phục vụ các yêu cầu của cư dân. Giúp nâng cao chất lượng dịch vụ của ban quản lý 

Tiếp nhận yêu cầu của cư dân

Giao việc cho các bộ phận

Theo dõi tiến độ xử lý yêu cầu

Tạo phiếu khảo sát cư dân

Ứng dụng phần mềm di động quản lý vận hành tòa nhà dành cho ban quản lý
Ứng dụng phần mềm di động quản lý kỹ thuật vận hành tòa nhà

VẬN HÀNH TÀI SẢN KỸ THUẬT

Ứng dụng quản lý tòa nhà phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng, check list kiểm tra định kỳ trang thiết bị tài sản kỹ thuật tòa nhà. Quản lý ca trực và bàn giao ca

Tiếp nhận kế hoạch bảo trì

Bảo trì tòa nhà, check list

Tạo phiếu sửa chữa

Quản lý ca trực

DEMO
TÍNH NĂNG
SẢN PHẨM

    Tôi đã đọc và chấp nhận theo chính sách bảo mật thông tin
    Call Now Button