fbpx

My Home Vime
ỨNG DỤNG KẾT NỐI CƯ DÂN VÀ BQL

Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý tòa nhà

HÀNG TRĂM DOANH NGHIỆP DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG ĐANG ỨNG DỤNG LANDSOFT

Chúng tôi luôn đồng hành cùng thành công của các doanh nghiệp bất động sản trong cả nước. Hàng trăm khách hàng của
chúng tôi đã ứng dụng phần mềm và liên tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

CHỦ ĐẦU TƯ

Mang đến dịch vụ quản lý chất lượng như cam kết với cư dân. Dễ dàng kiểm soát hoạt động quản lý và vận hành tòa nhà

BAN QUẢN LÝ

Tiết kiệm nguồn lực thời gian, chi phí trong quản lý và vận hành tòa nhà. Nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ cư dân

BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

Theo dõi hoạt động quản lý tòa nhà một cách dễ dàng, minh bạch. Xây dựng cộng đồng cư dân gắn kết

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÒA NHÀ

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH
TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Quản lý tin tức, xử lý yêu cầu cư dân, vận hành tài sản kỹ thuật toàn diện

Đồng bộ với hệ thống Landsoft Control

Quản lý dữ liệu tòa nhà tập trung, minh bạch

Phân công công việc cho các bộ phận liên quan

Quản lý tòa nhà dễ dàng hơn

Ứng dụng phần mềm di động quản lý vận hành tòa nhà dành cho ban quản lý
Ứng dụng phần mềm di động quản lý cư dân tòa nhà

KẾT NỐI CƯ DÂN VÀ BAN QUẢN LÝ

Cư dân trực tiếp cài đặt và sử dụng dịch vụ

Cập nhật tin tức tòa nhà
– Cập nhật tin tức và các thông báo từ ban quản lý

Tra cứu – Thanh toán phí
– Cư dân có thể tra cứu phí dịch vụ, phí điện nước và trực tiếp thanh toán trên ứng dụng

Gửi yêu cầu xử lý
– Gửi yêu cầu cần hỗ trợ về dịch vụ, kỹ thuật tới ban quản lý kèm hình ảnh

Đăng ký dịch vụ tiện ích
– Đăng ký sử dụng, mua dịch vụ tiện ích trong tòa nhà

Lấy ý kiến cư dân
– Cư dân có thể bỏ phiếu thể hiện quyền dân chủ trong công tác quản lý tòa nhà

TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ YÊU CẦU CƯ DÂN

Xử lý và phân công công việc mọi lúc mọi nơi

Tiếp nhận yêu cầu của cư dân
Trực tiếp tiếp nhận yêu cầu được gửi lên từ cư dân

Giao việc cho các bộ phận
Đánh giá yêu cầu khách hàng và giao việc cho các bộ phận phòng ban liên quan

Theo dõi tiến độ xử lý yêu cầu
Theo dõi danh sách các yêu cầu cần xử lý, phân loại theo trạng thái

Tạo phiếu khảo sát cư dân
Tạo phiếu khảo sát và lấy ý kiến cư dân trực uyến dễ dàng

Ứng dụng phần mềm di động quản lý vận hành tòa nhà dành cho ban quản lý
Ứng dụng phần mềm di động quản lý kỹ thuật vận hành tòa nhà

VẬN HÀNH TÀI SẢN KỸ THUẬT

Ứng dụng phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng, check list cho kỹ thuật tòa nhà

Tiếp nhận kế hoạch bảo trì
Xem danh sách kế hoạch bảo trì, phân công công việc

Bảo trì tòa nhà, check list
Tạo phiếu sửa chữa check list, phê duyệt trong quá trình đi kiểm tra bảo trì trang thiết bị tòa nhà

Tạo phiếu sửa chữa
Tạo phiếu sử chữa tài sản, đính kèm hình ảnh tài sản và giao việc sửa chữa cho nhân viên, bộ phận khác

DEMO
TÍNH NĂNG
SẢN PHẨM

Tôi đã đọc và chấp nhận theo chính sách bảo mật thông tin
Call Now Button